You are here

SEPARATORS

Separaatoreid kasutatakse lautades, tapamajades, paberi- ja toiduaine-tööstuses reovee ümbertöötlemiseks. Separaator eraldab tahke aine vedelast ja võimaldab   nii   vedelat   kui   tahket massi ladustada ja transportida hõlpsasti. Tekkinud kuivaine on väärtuslik mullaväetis ja lihtsasti hoiustatav järgneva kasutuseni.
Vedelal massil on 20-30% väiksem maht kui algtoodetel. Samuti on saadavas vedelikus väiksem lämmastiku- ja fosforisisaldus. Separeeritud vedelik tungib kiiresti pinnasesse ning seda saab laiali pihustada traditsiooniliste niisutus- ja väetamismeetoditega.

Tootlikus: 4-72 m³/h

Mootori võimsus: 3 – 7,5 kW

Planetaar reduktor

Kuivainesisaldus kuni 37 %

RV separeerimis võrk: 0,25 – 1 mm